9.9.2015
ilość posiadanych pieniędzy w backpacku nowo utworzonego gracza zostaje zwiększona z 30 platinum coints do 1 crystal coins.


Go to Ticker Archive
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

936
Players Online

1. Night Sidde EfectLevel: (346)
2. LewandovskyLevel: (311)
3. KoniuszyLevel: (284)
4. ThantusLevel: (281)
5. YozekLevel: (280)
Rush Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar