Dinera.net - Tibia, Ots, Open Tibia Server
9.9.2015
do backpacka nowo utworzonego gracza zostaje dodane osiem przydatnych run + wszystkie potiony automatycznie dobierane wydług danej profesji.


Go to Ticker Archive
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

327
Players Online

1. KatrinnaLevel: (384)
2. Gandzior MsLevel: (384)
3. Pan BogLevel: (367)
4. Dr Faza UkLevel: (339)
5. Tricc RpLevel: (313)
LMS Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar