6.10.2015
Dodano nową zakładkę z informacjami dotyczącymi blessów więcej info w dziale Bless System.


Go to Ticker Archive
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

663
Players Online

1. Expimy NiespimyLevel: (564)
2. DiabloczortLevel: (497)
3. RogalLevel: (477)
4. Czolg HejreLevel: (453)
5. Aeria SaosLevel: (430)
Ice Storm Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar