Dinera.net - Tibia, Ots, Open Tibia Server
6.10.2015
Dodano nową zakładkę z informacjami dotyczącymi blessów więcej info w dziale Bless System.


Go to Ticker Archive
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

581
Players Online

1. Gandzior MsLevel: (312)
2. KatrinnaLevel: (308)
3. Pan BogLevel: (301)
4. TepiLevel: (275)
5. AdamorLevel: (258)
Zombie Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar