6.10.2015
Dodano nową zakładkę z informacjami dotyczącymi blessów więcej info w dziale Bless System.


Go to Ticker Archive
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

918
Players Online

1. Night Sidde EfectLevel: (364)
2. LewandovskyLevel: (328)
3. YozekLevel: (306)
4. KoniuszyLevel: (298)
5. Sis LisLevel: (287)
Energy Storm Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar