6.10.2015
Dodano nową zakładkę z informacjami dotyczącymi blessów więcej info w dziale Bless System.


Go to Ticker Archive
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

1140
Players Online

1. Aeria SaosLevel: (267)
2. ComebackLevel: (265)
3. SaosLevel: (262)
4. JohnzLevel: (260)
5. LewangolskyLevel: (256)
Energy Storm Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar