9.9.2015
ilość posiadanych pieniędzy w backpacku nowo utworzonego gracza zostaje zwiększona z 30 platinum coints do 1 crystal coins.


Go to Ticker Archive
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

718
Players Online

1. Son GokuLevel: (378)
2. Charizard CharizardLevel: (372)
3. CzaspisunLevel: (369)
4. DomidomiLevel: (341)
5. FlorinLevel: (336)
Rush Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar