Dinera.net Nowy Update w Budowie ukonczono 90 % / New Update Creating 90 % done!

6.10.2015
Dodano nową zakładkę z informacjami dotyczącymi blessów więcej info w dziale Bless System.


Go to Ticker Archive
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

688
Players Online

1. Charizard CharizardLevel: (359)
2. Son GokuLevel: (339)
3. CzaspisunLevel: (338)
4. SolanixLevel: (329)
5. FlorinLevel: (314)
Waterstorm Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar