Dinera.net Nowy Update w Budowie ukonczono 90 % / New Update Creating 90 % done!

18.10.2015
Zwiększono poziom szczęścia na wszystkich kasynach z 35% do 40%.


Go to Ticker Archive
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

693
Players Online

1. Charizard CharizardLevel: (359)
2. CzaspisunLevel: (338)
3. Son GokuLevel: (338)
4. SolanixLevel: (329)
5. FlorinLevel: (314)
Waterstorm Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar