Most powerfull Tibia guilds list on Dinera OTSshow more guilds

Wszyscy Padacie

248 kills

Pojebany Schemat

122 kills

To Tylko MC

104 kills

- THC POWER -

79 kills

OCB

68 kills
02.09.2015 - Dinera OTS Double Exp!Author: Dinera OTS

na zawsze zostaje włączony Double Exp!


24.08.2015 - Dinera OTS New Edition!Author: Dinera OTS

Tibia Server Info
Tibia Create Account

*** gwarantujemy bardzo dużo graczy ***
*** do odkrycia ponad 60 nowych questów i taski misji ***
*** dodatkowe Miasta, Gengia, Oken, Pyre, Ghenov ***
*** lepszy exp stage łatwiej wbić przyzwoity level ***
*** Casino - jeśli masz szczęście to wygrasz sporo pieniędzy ***
*** sprawdzony silnik gry, o wysokiej stabilności, braku lagów, crashy, cofek ***

*** Wiele rankingów ***
ranking top fragów
ranking guild wars
ranking top powergamers
ranking top gildii
ranking top task makers
ranking top quest makers

*** Wiele systemów ***
system raidów
system aukcji
bounty hunters system
system tasków
house system
regroup system
dużo eventów
lista addonów
lista questów
lista bossów
lista czarów
zakup domku
elf bot skrypty

PK SHOP Zabijaj innych graczy i zdobywaj punkty w pk shopie wymieniaj je na ccki, frag removery i inne itemy!

*** UE jest nieaktywne gdy na ekranie jest więcej niż 10 graczy! ***

*** Motywator expienia: darmowe premium punkty i cc wraz z osiągnięciem wymaganego lvla ***
od 50 lvla co kazde następne 50 lvli otrzymasz okreslona ilosc crystal coins! ***
od 240 lvla co kazde następne 20 lvli otrzymasz 30 premium points do sms shopu! ***
10 pierwszych osob z lvlem 100 otrzyma 300 premium points do sms shopu i tak co kazde następne 100 lvli! ***

pierwsze 100 zalogowanych osób otrzyma 100 premium points do sms shopu!

Godzine po starcie serwera wszyscy zalogowani gracze powyżej 120 lvla dostana kolejne 100 punktów do sms shopu!

ENGLISH INFO

Tibia Server Info
Tibia Create Account

*** Guarantee a lot of players ***
*** To the discovery of more than 60 new quests and missions Tasks ***
*** Additional Cities, Gengia, Oken, Pyre, Ghenov ***
*** Better exp stage easily knock a decent level ***
*** Casino - if you are lucky you will win a lot of money ***
*** Proven game engine, with high stability, no lags, no crashes ***

*** Many rankings ***
frags top ranking
guild wars ranking
powergamers top ranking
top ranking guild
top ranking task makers
top ranking quest makers

*** Many systems ***
raids system
The auction system
bounty hunters system
tasks system
house system
regroup system
a lot of events
addon list
list of quests
list of bosses
list of spells
buying a house
elf bot scripts

PK SHOP Kill other players and score points in pk shop to replace them cc, frag removers and other items!

*** The UE is disabled when the screen is more than 10 players! ***

*** Motivator exp: free premium points and cc with the achievement of the required lvl ***
lvl 50 at every next 50 lvl you get a certain quantity of crystal coins! ***
lvl 240 at every next 20 lvl get 30 points for premium sms shop! ***
The first 10 people with lvl 100 will receive 300 premium points to sms shop and so that every next 100 lvl! ***

the first 100 logged players will receive 100 points for premium sms shop!

Hour after the start of the server, all players logged more than 120 lvl get the next 100 points to sms shop!


30.03.2015 - Dinera OTS New Quests, Exp!Author: Dinera OTS

Nowe Questy oraz Expowiska.

dodano Engine Quest (lvl 280 +)

występowanie potworów po drodze na quest.
Werewolf, Nightmare, Nightmare Scion, Behemoth, Plaguesmith, Demon, Betrayed Wraith, Lost Soul, Hellspawn, Hellhound, Undead Dragon + Boss Craptor.

dodano Design Quest (lvl 350 +)

występowanie potworów po drodze na quest.
Banshee, Diabolic Imp, Destroyer, Phantasm, Plaguesmith, Demon, Blightwalker, Lost Soul, Grim Reaper, Hellfire Fighter, Hand of Cursed Fate, Undead Dragon, Juggernaut + Boss Designer.

dodano The Old Mouses Quest (lvl 450 +)


zobacz quest w większej okazałości.
występowanie potworów po drodze na quest.
Elder Beholder, Banshee, Hero, Nightmare, Destroyer, Phantasm, Plaguesmith, Demon, Blightwalker, Betrayed Wraith, Dark Torturer, Lost Soul, Hellspawn, Grim Reaper, Hellhound, Undead Dragon, Juggernaut + Boss Lazarden.
w Mieście Gengia dodano expowiska z potworami
Medusa, Hellspawn, Fury, Hellhound.
questy znajdziecie w Miastach Pyre, Ghenov.

Tibia Sms Shop

Tibia News Archive

Tibia Create Account

Tibia Forum Dinera OTS

Download Tibia and ip changer 8.60


Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

578
Players Online