26.10.2015
Naprawiono Bank w Svargrond u NPC Jessica oraz dodano kilka brakujących przedmiotów do NPC Tandros W Port Hope.


Go to Ticker Archive
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

415
Players Online

1. Cpun Aka FufuLevel: (459)
2. HayramzesLevel: (457)
3. Gdynski TankerLevel: (438)
4. QmasLevel: (424)
5. OzurLevel: (407)