26.10.2015
Naprawiono Bank w Svargrond u NPC Jessica oraz dodano kilka brakujących przedmiotów do NPC Tandros W Port Hope.


Go to Ticker Archive
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

1152
Players Online

1. Aeria SaosLevel: (258)
2. ComebackLevel: (256)
3. SaosLevel: (256)
4. LewangolskyLevel: (249)
5. Ofensywny PiotrLevel: (246)
Ice Storm Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar