26.10.2015
Naprawiono Bank w Svargrond u NPC Jessica oraz dodano kilka brakujących przedmiotów do NPC Tandros W Port Hope.


Go to Ticker Archive
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

717
Players Online

1. Expimy NiespimyLevel: (556)
2. LewandovskyLevel: (533)
3. Black GokuLevel: (484)
4. DiabloczortLevel: (482)
5. Cc RpLevel: (475)
Ice Storm Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar