26.10.2015
Naprawiono Bank w Svargrond u NPC Jessica oraz dodano kilka brakujących przedmiotów do NPC Tandros W Port Hope.


Go to Ticker Archive
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

1745
Players Online

1. LitwamsLevel: (242)
2. Dr FazaLevel: (239)
3. Pyros XelithLevel: (232)
4. ErpekLevel: (232)
5. Melee DasherLevel: (230)