Instruction
 • Dodajesz przedmiot do spisu aukcji z wybrana cena (przedmiot znika ci z plecaka).
 • Jesli komus podoba sie twoja oferta kupuje ja komenda, zabiera mu kase z plecaka i dodaje kupiony przedmiot.
 • Kase zarobiona na aukcjach odbierasz komenda !aukcja wyplac
 • !aukcja dodaj, nazwa przedmiotu, cena, ilosc Dodaje przedmiot do spisu aukcji. Jesli dodasz poprawnie przedmiot zniknie z twojego plecaka.

  Jesli dodasz przedmiot ulepszony za pomoca upgrading rune, przedmiot straci wszystkie bonusy!

  naprzyklad: !aukcja dodaj, plate armor, 300, 1


 • !aukcja kup, id aukcji, ilosc Wpisujesz ID aukcji, z ktorej chcesz kupic przedmiot. Jesli masz wystarczajaca ilosc pieniedzy to przedmiot pojawia sie w plecaku.
  naprzyklad: !aukcja kup, 10, 40


 • !aukcja usun, id aukcji Usuwasz swoja aukcje o danym ID z systemu (jesli na aukcji jest przedmiot, ktorego nie da sie zlaczac musisz tyle razy wpisywac ta komende ile jest na aukcji wstawionych przedmiotow).
  naprzyklad: !aukcja usun, 1


  ENGLISH INFO

  • You add an item to the auction description with the selected scene (the item disappears from your backpack).
  • If someone likes your offer, he buys it, takes the money from his backpack and adds the purchased item.
  • Cash earned at auctions you receive command !auction withdraw
  • !auction add, item name, price, amount Adds an item to the auction list. If you add correctly the item will disappear from your backpack.

   If you add an upgraded item with upgrading rune, the item will lose all bonuses!

   for example: !auction add, plate armor, 300, 1


  • !auction buy, auction id, amount You enter the ID of the auction from which you want to buy the item. If you have enough money, the item will appear in your backpack.
   for example: !auction buy, 10, 40


  • !auction remove, auction id You delete your auction with a given ID from the system (if there is an item at the auction that cannot be combined, you must enter this command as many times as there is in the auction of inserted items).
   for example: !auction remove, 1

ID
#
Item Name
Player Name
Amount
Price for Everything
Buy Order
397
worn firewalker boots
Nox Blade
1
2000cc
20000000gp
!auction buy, 397
391
addon doll
Dr Tadeusz
1
800cc
8000000gp
!auction buy, 391
390
yalahari armor
Jaca
1
120cc
1200000gp
!auction buy, 390
389
exp potion
Saw
1
800cc
8000000gp
!auction buy, 389
385
demonwing axe
King Venitess
1
600cc
6000000gp
!auction buy, 385
384
dragon claw
Hazzi
1
50cc
500000gp
!auction buy, 384
376
dragon robe
Nox Blade
1
500cc
5000000gp
!auction buy, 376
370
ornamented shield
Cruella
1
1200cc
12000000gp
!auction buy, 370
354
golden boots
Cruella
1
400cc
4000000gp
!auction buy, 354
353
golden boots
Cruella
1
400cc
4000000gp
!auction buy, 353
352
demonbone
Cruella
1
400cc
4000000gp
!auction buy, 352
351
demonbone
Cruella
1
400cc
4000000gp
!auction buy, 351
349
red tunic
Cruella
1
1000cc
10000000gp
!auction buy, 349
348
black shield
Cruella
1
800cc
8000000gp
!auction buy, 348
347
royal scale robe
Cruella
1
400cc
4000000gp
!auction buy, 347
336
flame ring
King Venitess
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 336
335
compass ring
King Venitess
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 335
334
compass ring
King Venitess
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 334
332
compass ring
King Venitess
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 332
331
witchhunter's cloak
King Venitess
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 331
330
witchhunter's cloak
King Venitess
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 330
329
witchhunter's cloak
King Venitess
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 329
328
witchhunter's cloak
King Venitess
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 328
327
paw amulet
King Venitess
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 327
324
blessed shield
Sir Jaca
1
600cc
6000000gp
!auction buy, 324
317
dark trinity mace
Xavel Gaingud
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 317
316
solar axe
Xavel Gaingud
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 316
315
royal scale robe
Xavel Gaingud
1
400cc
4000000gp
!auction buy, 315
312
dark lord's cape
Xavel Gaingud
1
450cc
4500000gp
!auction buy, 312
310
source shield
Xavel Gaingud
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 310
309
witchhunter's cloak
Xavel Gaingud
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 309
307
norse shield
Xavel Gaingud
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 307
301
tempest shield
Xavel Gaingud
1
50cc
500000gp
!auction buy, 301
295
dark lord's cape
Eru Iiuvatar
1
500cc
5000000gp
!auction buy, 295
294
dark lord's cape
Glowr
1
500cc
5000000gp
!auction buy, 294
293
swamplair armor
Jaca
1
25cc
250000gp
!auction buy, 293
291
focus cape
Sir Jaca
1
20cc
200000gp
!auction buy, 291
290
spellweaver's robe
Sir Jaca
1
60cc
600000gp
!auction buy, 290
289
nightmare blade
Sir Jaca
1
70cc
700000gp
!auction buy, 289
288
nightmare blade
Sir Jaca
1
70cc
700000gp
!auction buy, 288
287
glacier kilt
Sir Jaca
1
40cc
400000gp
!auction buy, 287
286
glacier kilt
Sir Jaca
1
40cc
400000gp
!auction buy, 286
284
zaoan robe
Sir Jaca
1
90cc
900000gp
!auction buy, 284
278
oceanborn leviathan armor
Sikici Sky
1
150cc
1500000gp
!auction buy, 278
245
oceanborn leviathan armor
Cruella
1
50cc
500000gp
!auction buy, 245
243
dragon claw
Jaca
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 243
240
divine plate
Sir Jaca
1
79cc
790000gp
!auction buy, 240
236
red dragon scale
Sir Jaca
100
40cc
400000gp
!auction buy, 236
218
royal crossbow
Glowr
1
30cc
300000gp
!auction buy, 218
208
robe of the underworld
Bumblebee
1
160cc
1600000gp
!auction buy, 208
190
ornamented axe
Xavel Gaingud
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 190
186
yalahari armor
Dr Tadeusz
1
150cc
1500000gp
!auction buy, 186
178
solar axe
King Venitess
1
70cc
700000gp
!auction buy, 178
174
bunny slippers
Real Elax
1
180cc
1800000gp
!auction buy, 174
173
bunny slippers
Real Elax
1
180cc
1800000gp
!auction buy, 173
172
magic plate armor
Real Elax
1
30cc
300000gp
!auction buy, 172
171
magic plate armor
Real Elax
1
30cc
300000gp
!auction buy, 171
167
windborn colossus armor
Eru Iiuvatar
1
50cc
500000gp
!auction buy, 167
165
divine plate
Eru Iiuvatar
1
50cc
500000gp
!auction buy, 165
161
zaoan armor
Real Elax
1
10cc
100000gp
!auction buy, 161
158
solar axe
Dr Tadeusz
1
70cc
700000gp
!auction buy, 158
155
red dragon scale
Sir Jaca
79
30cc
300000gp
!auction buy, 155
104
blade of corruption
Albionlawer
1
150cc
1500000gp
!auction buy, 104
103
cobra crown
Albionlawer
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 103
99
dark trinity mace
Moshiko
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 99
97
zaoan armor
Hardcor
1
35cc
350000gp
!auction buy, 97
47
solar axe
Glowr
1
150cc
1500000gp
!auction buy, 47
43
magma coat
Eru Iiuvatar
1
30cc
300000gp
!auction buy, 43
36
zaoan armor
Eru Iiuvatar
1
50cc
500000gp
!auction buy, 36
26
solar axe
Sikici Sky
1
90cc
900000gp
!auction buy, 26
25
fireborn giant armor
Sikici Sky
1
150cc
1500000gp
!auction buy, 25
23
solar axe
Sokuban Sky
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 23
10
royal crossbow
Xavel Gaingud
1
30cc
300000gp
!auction buy, 10
5
assassin star
Sikici Sky
1
10cc
100000gp
!auction buy, 5
4
assassin star
Sikici Sky
1
10cc
100000gp
!auction buy, 4
3
assassin star
Sikici Sky
1
10cc
100000gp
!auction buy, 3
2
assassin star
Sikici Sky
1
10cc
100000gp
!auction buy, 2
1
assassin star
Sikici Sky
1
10cc
100000gp
!auction buy, 1
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

587
Players Online

1. Madam LussieLevel: (562)
2. Eru IiuvatarLevel: (513)
3. King CiachoLevel: (506)
4. Xavel GaingudLevel: (501)
5. GlowrLevel: (487)
Defense the Base Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar