Instruction
 • Dodajesz przedmiot do spisu aukcji z wybrana cena (przedmiot znika ci z plecaka).
 • Jesli komus podoba sie twoja oferta kupuje ja komenda, zabiera mu kase z plecaka i dodaje kupiony przedmiot.
 • Kase zarobiona na aukcjach odbierasz komenda !aukcja wyplac
 • !aukcja dodaj, nazwa przedmiotu, cena, ilosc Dodaje przedmiot do spisu aukcji. Jesli dodasz poprawnie przedmiot zniknie z twojego plecaka.

  Jesli dodasz przedmiot ulepszony za pomoca upgrading rune, przedmiot straci wszystkie bonusy!

  naprzyklad: !aukcja dodaj, plate armor, 300, 1


 • !aukcja kup, id aukcji, ilosc Wpisujesz ID aukcji, z ktorej chcesz kupic przedmiot. Jesli masz wystarczajaca ilosc pieniedzy to przedmiot pojawia sie w plecaku.
  naprzyklad: !aukcja kup, 10, 40


 • !aukcja usun, id aukcji Usuwasz swoja aukcje o danym ID z systemu (jesli na aukcji jest przedmiot, ktorego nie da sie zlaczac musisz tyle razy wpisywac ta komende ile jest na aukcji wstawionych przedmiotow).
  naprzyklad: !aukcja usun, 1


  ENGLISH INFO

  • You add an item to the auction description with the selected scene (the item disappears from your backpack).
  • If someone likes your offer, he buys it, takes the money from his backpack and adds the purchased item.
  • Cash earned at auctions you receive command !auction withdraw
  • !auction add, item name, price, amount Adds an item to the auction list. If you add correctly the item will disappear from your backpack.

   If you add an upgraded item with upgrading rune, the item will lose all bonuses!

   for example: !auction add, plate armor, 300, 1


  • !auction buy, auction id, amount You enter the ID of the auction from which you want to buy the item. If you have enough money, the item will appear in your backpack.
   for example: !auction buy, 10, 40


  • !auction remove, auction id You delete your auction with a given ID from the system (if there is an item at the auction that cannot be combined, you must enter this command as many times as there is in the auction of inserted items).
   for example: !auction remove, 1

ID
#
Item Name
Player Name
Amount
Price for Everything
Buy Order
598
exp potion
Dreurion
1
700cc
7000000gp
!auction buy, 598
597
demon dust
Masallah
100
100cc
1000000gp
!auction buy, 597
594
worn firewalker boots
Awdy
1
2500cc
25000000gp
!auction buy, 594
593
dragon scale mail
Masallah
1
20cc
200000gp
!auction buy, 593
592
ring of the sky
Masallah
1
15cc
150000gp
!auction buy, 592
590
exp potion
Miszcz Najman
1
800cc
8000000gp
!auction buy, 590
589
exp potion
Miszcz Najman
1
800cc
8000000gp
!auction buy, 589
587
great shield
Niedyskretna Kokota
1
250cc
2500000gp
!auction buy, 587
584
great shield
Niedyskretna Kokota
1
250cc
2500000gp
!auction buy, 584
583
focus cape
Masallah
1
20cc
200000gp
!auction buy, 583
581
solar axe
Inqcontrol
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 581
577
zaoan helmet
Jimm
1
80cc
800000gp
!auction buy, 577
576
ring of the sky
Adrienne
1
20cc
200000gp
!auction buy, 576
573
magic plate armor
Adrienne
1
35cc
350000gp
!auction buy, 573
572
demonwing axe
Hadit
1
500cc
5000000gp
!auction buy, 572
570
necromancer shield
Awdy
1
150cc
1500000gp
!auction buy, 570
569
great shield
Awdy
1
300cc
3000000gp
!auction buy, 569
568
yalahari leg piece
Awdy
1
350cc
3500000gp
!auction buy, 568
566
spellbook of dark mysteries
Awdy
1
400cc
4000000gp
!auction buy, 566
563
demonwing axe
Awdy
1
700cc
7000000gp
!auction buy, 563
562
demonwing axe
Awdy
1
700cc
7000000gp
!auction buy, 562
561
demonwing axe
Awdy
1
700cc
7000000gp
!auction buy, 561
560
black shield
Awdy
1
1200cc
12000000gp
!auction buy, 560
556
addon doll
Awdy
1
900cc
9000000gp
!auction buy, 556
555
addon doll
Awdy
1
900cc
9000000gp
!auction buy, 555
554
addon doll
Awdy
1
900cc
9000000gp
!auction buy, 554
553
addon doll
Awdy
1
900cc
9000000gp
!auction buy, 553
552
addon doll
Awdy
1
900cc
9000000gp
!auction buy, 552
551
golden legs
Evancio
1
30cc
300000gp
!auction buy, 551
550
solar axe
Evancio
1
50cc
500000gp
!auction buy, 550
549
solar axe
Duni
1
60cc
600000gp
!auction buy, 549
548
witchhunter's cloak
Hazeliczka Alkoholiczka
1
500cc
5000000gp
!auction buy, 548
546
dragon scale boots
Duni
1
15cc
150000gp
!auction buy, 546
544
soul stone
Xsikd
1
500cc
5000000gp
!auction buy, 544
543
spellbook of mind control
Well Done Shit
1
25cc
250000gp
!auction buy, 543
542
spellbook of mind control
Well Done Shit
1
25cc
250000gp
!auction buy, 542
541
spellbook of mind control
Well Done Shit
1
25cc
250000gp
!auction buy, 541
540
spellbook of mind control
Well Done Shit
1
25cc
250000gp
!auction buy, 540
539
spellbook of mind control
Well Done Shit
1
25cc
250000gp
!auction buy, 539
536
yalahari mask
Pijany Krol Dinery
1
300cc
3000000gp
!auction buy, 536
535
minotaur leather
Leiwruks
100
50cc
500000gp
!auction buy, 535
534
minotaur leather
Leiwruks
100
50cc
500000gp
!auction buy, 534
533
minotaur leather
Leiwruks
100
50cc
500000gp
!auction buy, 533
531
ring of the sky
Kaczorrw
1
20cc
200000gp
!auction buy, 531
530
ring of the sky
Kaczorrw
1
20cc
200000gp
!auction buy, 530
529
spellbook of warding
Xsikd
1
3.8cc
38000gp
!auction buy, 529
528
spellbook of warding
Xsikd
1
3.8cc
38000gp
!auction buy, 528
527
spellbook of warding
Xsikd
1
3.8cc
38000gp
!auction buy, 527
526
spellbook of warding
Xsikd
1
3.8cc
38000gp
!auction buy, 526
525
spellbook of warding
Xsikd
1
3.8cc
38000gp
!auction buy, 525
523
spellbook of warding
Xsikd
1
3.8cc
38000gp
!auction buy, 523
522
spellbook of warding
Xsikd
1
3.8cc
38000gp
!auction buy, 522
520
royal helmet
Barbara Kurdej Szatan
1
200cc
2000000gp
!auction buy, 520
519
ring of the sky
Adrienne
1
22cc
220000gp
!auction buy, 519
517
spellbook of mind control
Kffasek
1
30cc
300000gp
!auction buy, 517
516
spellbook of mind control
Kffasek
1
30cc
300000gp
!auction buy, 516
515
spellbook of mind control
Kffasek
1
30cc
300000gp
!auction buy, 515
514
spellbook of mind control
Kffasek
1
30cc
300000gp
!auction buy, 514
513
spellbook of mind control
Kffasek
1
30cc
300000gp
!auction buy, 513
512
spellbook of mind control
Kffasek
1
30cc
300000gp
!auction buy, 512
511
spellbook of mind control
Kffasek
1
30cc
300000gp
!auction buy, 511
510
spellbook of mind control
Kffasek
1
30cc
300000gp
!auction buy, 510
509
spellbook of mind control
Kffasek
1
30cc
300000gp
!auction buy, 509
508
spellbook of mind control
Kffasek
1
30cc
300000gp
!auction buy, 508
507
spellbook of mind control
Kffasek
1
30cc
300000gp
!auction buy, 507
506
spellbook of mind control
Kffasek
1
30cc
300000gp
!auction buy, 506
505
spellbook of mind control
Kffasek
1
30cc
300000gp
!auction buy, 505
504
spellbook of mind control
Kffasek
1
30cc
300000gp
!auction buy, 504
503
spellbook of mind control
Kffasek
1
30cc
300000gp
!auction buy, 503
502
spellbook of mind control
Kffasek
1
30cc
300000gp
!auction buy, 502
501
spellbook of mind control
Kffasek
1
30cc
300000gp
!auction buy, 501
500
spellbook of mind control
Kffasek
1
30cc
300000gp
!auction buy, 500
499
spellbook of mind control
Kffasek
1
30cc
300000gp
!auction buy, 499
487
spellbook of mind control
Gobiln Assassln
1
25cc
250000gp
!auction buy, 487
483
crown legs
Adrienne
1
20cc
200000gp
!auction buy, 483
482
spider silk
Adrienne
10
25cc
250000gp
!auction buy, 482
465
royal helmet
Adrienne
1
13cc
130000gp
!auction buy, 465
459
draken boots
Wach Dominando
1
10cc
100000gp
!auction buy, 459
458
terra hood
Wach Dominando
1
10cc
100000gp
!auction buy, 458
454
zaoan sword
Wach Dominando
1
50cc
500000gp
!auction buy, 454
453
zaoan sword
Wach Dominando
1
50cc
500000gp
!auction buy, 453
451
blade of corruption
Wach Dominando
1
50cc
500000gp
!auction buy, 451
450
shield of corruption
Wach Dominando
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 450
449
zaoan helmet
Wach Dominando
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 449
447
minotaur leather
Leiwruks
100
50cc
500000gp
!auction buy, 447
444
zaoan legs
Jimm
1
40cc
400000gp
!auction buy, 444
442
snake god's wristguard
Jimm
1
300cc
3000000gp
!auction buy, 442
440
shield of corruption
Jimm
1
80cc
800000gp
!auction buy, 440
439
shield of corruption
Jimm
1
80cc
800000gp
!auction buy, 439
438
shield of corruption
Jimm
1
80cc
800000gp
!auction buy, 438
432
dark trinity mace
El Bula
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 432
431
sniper gloves
Evancio
1
18cc
180000gp
!auction buy, 431
426
royal helmet
Evancio
1
10cc
100000gp
!auction buy, 426
422
holy orchid
Zielok
50
40cc
400000gp
!auction buy, 422
421
holy orchid
Zielok
50
40cc
400000gp
!auction buy, 421
411
mastermind shield
Ceip
1
40cc
400000gp
!auction buy, 411
407
minotaur leather
Leiwruks
100
50cc
500000gp
!auction buy, 407
397
minotaur leather
Leiwruks
100
50cc
500000gp
!auction buy, 397
395
minotaur leather
Leiwruks
100
50cc
500000gp
!auction buy, 395
394
behemoth claw
Adrienne
1
20cc
200000gp
!auction buy, 394
367
great shield
Niedyskretna Kokota
1
400cc
4000000gp
!auction buy, 367
366
snake god's wristguard
Vizi
1
800cc
8000000gp
!auction buy, 366
331
ape fur
Somentank
100
100cc
1000000gp
!auction buy, 331
313
magic plate armor
Lliiss
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 313
299
spellbook of warding
Xsikd
1
5cc
50000gp
!auction buy, 299
297
spellbook of warding
Xsikd
1
5cc
50000gp
!auction buy, 297
296
spellbook of warding
Xsikd
1
5cc
50000gp
!auction buy, 296
259
zaoan armor
Hazeliczka Alkoholiczka
1
10cc
100000gp
!auction buy, 259
258
zaoan armor
Hazeliczka Alkoholiczka
1
10cc
100000gp
!auction buy, 258
257
zaoan armor
Hazeliczka Alkoholiczka
1
10cc
100000gp
!auction buy, 257
256
zaoan armor
Hazeliczka Alkoholiczka
1
10cc
100000gp
!auction buy, 256
255
zaoan armor
Hazeliczka Alkoholiczka
1
10cc
100000gp
!auction buy, 255
254
zaoan armor
Hazeliczka Alkoholiczka
1
10cc
100000gp
!auction buy, 254
253
zaoan armor
Hazeliczka Alkoholiczka
1
10cc
100000gp
!auction buy, 253
249
focus cape
Furkorz
1
20000cc
200000000gp
!auction buy, 249
248
Yalahari mask
Furkorz
1
200000cc
2000000000gp
!auction buy, 248
238
blessed sceptre
Woldekmord
1
100cc
1000000gp
!auction buy, 238
237
dark trinity mace
Woldekmord
1
150cc
1500000gp
!auction buy, 237
220
chicken feather
Ceban Cwyyl
100
100cc
1000000gp
!auction buy, 220
219
chicken feather
Ceban Cwyyl
100
100cc
1000000gp
!auction buy, 219
218
chicken feather
Ceban Cwyyl
100
100cc
1000000gp
!auction buy, 218
217
chicken feather
Ceban Cwyyl
5
1cc
10000gp
!auction buy, 217
216
chicken feather
Ceban Cwyyl
1
1cc
10000gp
!auction buy, 216
211
magma coat
Wach Dominando
1
20cc
200000gp
!auction buy, 211
187
skullcracker armor
New Editiion
1
15cc
150000gp
!auction buy, 187
184
skullcracker armor
New Editiion
1
15cc
150000gp
!auction buy, 184
182
skullcracker armor
New Editiion
1
15cc
150000gp
!auction buy, 182
181
skullcracker armor
New Editiion
1
15cc
150000gp
!auction buy, 181
176
red piece of cloth
Alif Baba
50
50cc
500000gp
!auction buy, 176
171
zaoan armor
Zabojca Siarrczyslaw
1
25cc
250000gp
!auction buy, 171
164
queen's sceptre
Lliiss
1
3cc
30000gp
!auction buy, 164
137
spellbook of warding
Xsikd
1
5cc
50000gp
!auction buy, 137
132
spellbook of warding
Xsikd
1
5cc
50000gp
!auction buy, 132
125
magma monocle
Resto Druid
1
23cc
230000gp
!auction buy, 125
124
magma monocle
Resto Druid
1
23cc
230000gp
!auction buy, 124
118
terra legs
Niedyskretna Kokota
1
12cc
120000gp
!auction buy, 118
114
terra mantle
Niedyskretna Kokota
1
12cc
120000gp
!auction buy, 114
112
terra mantle
Niedyskretna Kokota
1
12cc
120000gp
!auction buy, 112
103
skull helmet
Zabojca Siarrczyslaw
1
50cc
500000gp
!auction buy, 103
102
amazon armor
Furki
1
300cc
3000000gp
!auction buy, 102
50
spellbook of warding
Ceip
1
10cc
100000gp
!auction buy, 50
49
spellbook of warding
Ceip
1
10cc
100000gp
!auction buy, 49
48
spellbook of warding
Ceip
1
10cc
100000gp
!auction buy, 48
47
spellbook of warding
Ceip
1
10cc
100000gp
!auction buy, 47
46
spellbook of warding
Ceip
1
10cc
100000gp
!auction buy, 46
45
spellbook of warding
Ceip
1
10cc
100000gp
!auction buy, 45
43
spellbook of warding
Ceip
1
10cc
100000gp
!auction buy, 43
42
spellbook of warding
Ceip
1
10cc
100000gp
!auction buy, 42
41
spellbook of warding
Ceip
1
10cc
100000gp
!auction buy, 41
40
spellbook of warding
Ceip
1
10cc
100000gp
!auction buy, 40
39
spellbook of warding
Ceip
1
10cc
100000gp
!auction buy, 39
38
spellbook of warding
Ceip
1
10cc
100000gp
!auction buy, 38
37
spellbook of warding
Ceip
1
10cc
100000gp
!auction buy, 37
36
spellbook of warding
Ceip
1
10cc
100000gp
!auction buy, 36
35
spellbook of warding
Ceip
1
10cc
100000gp
!auction buy, 35
34
spellbook of warding
Ceip
1
10cc
100000gp
!auction buy, 34
32
assassin star
Cash Cash Cash
1
30cc
300000gp
!auction buy, 32
31
assassin star
Cash Cash Cash
1
30cc
300000gp
!auction buy, 31
30
assassin star
Cash Cash Cash
1
30cc
300000gp
!auction buy, 30
29
assassin star
Cash Cash Cash
1
30cc
300000gp
!auction buy, 29
10
Royal Helmet
Jimm
1
15cc
150000gp
!auction buy, 10
9
Royal Helmet
Jimm
1
15cc
150000gp
!auction buy, 9
8
zaoan shoes
Dext
1
10cc
100000gp
!auction buy, 8
7
zaoan shoes
Dext
1
10cc
100000gp
!auction buy, 7
6
zaoan robe
Dext
1
50cc
500000gp
!auction buy, 6
4
zaoan armor
Dext
1
50cc
500000gp
!auction buy, 4
3
zaoan armor
Dext
1
50cc
500000gp
!auction buy, 3
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

1147
Players Online

1. Auto Target SdLevel: (280)
2. InqcontrolLevel: (271)
3. Niedyskretna KokotaLevel: (266)
4. Kylie JennerLevel: (266)
5. Arabian PrinceLevel: (263)
Zombie Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar