OTS ListRegulamin Serwera:

1.Konta

a) Zakazanym jest tworzenie postaci z nazwa postaci - nickiem:

-obrazajacym kogos z admnistracji oraz zwyczajnego gracza

-bedacym długą bezsensowna kombinacja liter

-o nieprawidlowym formacie (wiele powtarzajacych sie liter "lallllaaa"),

-udajacym oficjalną pozycje

-ze zbyt dużą ilością spacji, myślników itp. (np. "N i e za bi je sz mn ie", "B-o-s-s-i-k" itp)

Osoba z niepoprawna nazwa postaci otrzymuje namelocka.

2.Gra

a) Zaklocanie porządku nadmiernym spamowaniem w miejscu publicznym takim jak depo, jest karane banem.

b) Uzywanie kanałów publicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem karane jest banem.

-Trade - oferty sprzedaży, kupna oraz oferty współpracy,

-Game Chat - rozmowy dotyczące gry,

-Guild Leaders - rozmowy dotyczące zbierania innych gildii do walki,

c) Wykorzystywanie i ukrywanie błędów serwera/gry dla własnego zysku jest karane w zależności od stopnia błędu. Uzyskiwanie zysku z błędu gry może zakończyć się drogą sądową.

Art. 268a. kodeksu karnego:
§A1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
A § 2. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
A § 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

d) Jakakolwiek działalność na niekorzyść serwera jest karana.

e) Podszywanie się pod Administracje Dinera.net lub innych graczy jest zabronione.

f) Wszelkie nadużywanie MC (używanie więcej niż 5 postaci z tym samym IP w celu np. wyczyszczenia expowiska, zabicia danego gracza) będzie nagradzane banami na postacie. Próby obejścia punktu poprzez używanie VPN'a nie są akceptowane i będą traktowane jako jedno IP.

g) Utrudnianie innym graczom dostępu do jakiegokolwiek miejsca na mapie karane jest banem chyba że w danym miejscu aktualnie jest walka war/pk.

h) Obrażanie członków administracji na jakimkolwiek channelu karane jest banem na konto.

i) Celowe zamykanie graczy w domkach jest karane banem.

j) Domki nieaktywnych graczy są czyszczone automatycznie jeżeli gracz nie logował co najmniej 7 dni.

k) Udostępnianie lub rozpowszechnianie danych osobowych innych graczy lub administracji jest karane usunięciem tych danych, dodatkowo w związku z rozporządzeniem RODO administracja serwera udostępnia organom śledczym dane osoby rozpowszechniającej.

l) Przeszkadzanie podczas gry w kasynie jest karane banem.

m) Roszczenia do osoby będącej w administracji, która czerpie lub czerpała korzyści finansowe dzięki swojej pozycji są kierowane na drogę sądową.

n) W sytuacji gdy postać nie jest logowana co najmniej 7 dni trafia na listę nieużywanych postaci do kupienia.

o) Obsługa serwera nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty stracone z powodu crashu serwera.

3. Administracja

a) Problemy do administracji serwera należy zglaszać poprzez wbudowaną funkcje Report Rule Violations. Aby jej użyć, należy w grze nacisnąć jednocześnie przyciski CTRL + R.

b) Administracja nie ma obowiązku odpisania na zgloszenie, w którego treść nie jest napisana poprawnie.

c) Administracja nie zajmuje sie teleportami, pomocą w questach, czy tez tworzeniem przedmiotów.

d) Administracja nie ponosi odpowiedzialności za straty graczy spowodowane ewentualnymi błędami serwera.

e) Podawanie nieprawdziwych dowodów, które mogą przyczynić się do jakiejkolwiek kary drugiego gracza jest surowo karane.

f) Gracz ma prawo odwolywać się od decyzji administracji pisząc w grze na ctrl + r lub na numer GG 41061108, koniecznie popierając sie dowodami. W innym przypadku, tlumaczenia są ignorowane.

4. Płatności

a) Płatności na serwer są dobrowolne.

b) Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za zakupione punkty premium.

c) Dokonując zakupu punktów poprzez każdą płatność na Dinera.net wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji związanych z produktami Administracj Dinera.net. W przypadku braku zgody na otrzymywanie powyższych treści proszę wysłać informację na adres email otsaner@gmail.com lub numer gg 41061108 wpisując w treści słowa „brak zgody” oraz adres email lub numer telefonu, którego dotyczy wycofanie zgody.

d) Gracz kupujący punkty oraz przedmioty z sklepiku nie staje się ich właścicielem. Właścicielem pozostaje wciąż administrator serwera.

e) Obsluga serwera nie ponosi odpowiedzialności za błeędnie wpisane treści SMS

f) Obsluga serwera nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty które nie doszły do gracza

5. Hacki

a) Za przedmioty stracone przez hacka administracja nie odpowiada.

b) Administracja nie pomaga w odzyskiwaniu kont.

6. Handel

a) Zabrania się handlowania postaciami za prawdziwe pieniądze, grozi za to trwała banicja, a postać trafia na aukcje postaci.

b) Dotyczy to takze domków, przedmiotów oraz punktów.

c) Administracja nie angazuje się oraz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie transakcje dokonywane przez graczy.

d) Zabrania sie wymiany itemami oraz postaciami pomiędzy serwerami innymi niz serwery Dinera.net.

e) Calkowicie zabrania sie handlowaniem kontami, postaciami lub przedmiotami w grze za prawdziwe pieniądze.

7. Postanowienia końcowe

a) Niniejszy regulamin zawiera zbiór praw, informacji i obowiązków które każdy użytkownik serwisu powinien znać i przestrzegać.
b) W przypadku gdy w regulaminie brak jest jakiejś kwestii decyzje o działaniu podejmuje administrator serwera.
c) Administracja zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany regulaminu w każdym czasie.
d) Konta wraz z postaciami i przedmiotami są własnością serwera Dinera.net
Monster Pedestal and Players Online Box

0
Players Online

1. QarisitofuerteLevel: (8)
2. Dualizm DuszyLevel: (8)
3. DetrakoLevel: (8)
4. AtrakerLevel: (8)
5. BaldurLevel: (8)
Fire Storm Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar


Check out the
Character Market!