Simsonots.eu Best Ots New Edition!

TEAM BATTLE Info
Event zaczyna się codziennie o godzinie 19:10. Przez dokładnie 10 minut możesz dołączyć do eventu komendą !jointmb. aby zrezygnowac z eventu wystarczy użyć komendy !leave.

Każdy uczestnik ma 3 życia, system dzieli zgłoszonych na 2 drużyny - czerwoną oraz niebieską. Zadaniem obu drużyn jest zabicie przeciwników, jeśli którejś się to uda - każdy z tej drużyny wygrywa losowy przedmiot oraz golden trophy przeciwnicy przegrani otrzymuja tylko silver trophy na trophy jest informacja o tym ze gracz brał udział w walkach.

Wymagany minimalny poziom aby dołączyć to 100. Maksymalna ilość osób na evencie to 200.
maxymalny czas trwania eventu to 20 minut event może zakończyć się wcześniej gdy przeciwnicy wykorzystają wszystkie życia.


ENGLISH INFO
The event starts every day at 19:10. For exactly 10 minutes you can join the event with a command !jointmb. to cancel the event, just use the command !leave.

Each participant has 3 lives, the system divides the teams into 2 teams - red and blue. The task of both teams is to kill enemies, if you succeed - each of this team wins a random item and golden trophy opponents losers receive only silver trophy on the trophy is information about the player took part in the battles.

Required minimum level to include 100. The maximum number of people per event is 200.
the maximum duration of the event is 20 minutes, the event may end earlier if the opponents use all their lives.Rewards
Elite Draken Helmet You see a elite draken helmet (Arm:9, distance fighting +1, protection death +3%). It can only be wielded properly by paladins. It weighs 43.00 oz.
Divine Plate You see a divine plate (Arm:13, protection holy -10%, death +10%). It can only be wielded properly by paladins. It weighs 75.00 oz.
Demon Legs You see demon legs (Arm:9). It weighs 54.00 oz.
Great Shield You see a great shield (Def:38). It weighs 84.00 oz. The shield is made of dragon scales.
Yalahari Mask You see a yalahari mask (Arm:5, magic level +2). It can only be wielded properly by sorcerers and druids. It weighs 35.00 oz.
Frag Remover You see a frag remover. It weighs 1.00 oz. It remove your red skull, black skull and all frags, if you use it.

 • Gamemaster: może uruchomić event komendą !teambattle 10

 • Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

  1014
  Players Online

  1. Trevis RpLevel: (305)
  2. CornyLevel: (303)
  3. Sir HealingerLevel: (302)
  4. SchwenerLevel: (297)
  5. ManieeqLevel: (295)
  Swim Event
  Starts in 0h 0m!
  Events Calendar