6.10.2015
Dodano nową zakładkę z informacjami dotyczącymi blessów więcej info w dziale Bless System.


Go to Ticker Archive
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

1361
Players Online

1. Lana RhoadesLevel: (343)
2. Night EdLevel: (327)
3. OzdrowieniecLevel: (327)
4. Joseph StalinLevel: (282)
5. LiqueenLevel: (281)
Fire Storm Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar