26.10.2015
Naprawiono Bank w Svargrond u NPC Jessica oraz dodano kilka brakujących przedmiotów do NPC Tandros W Port Hope.


Go to Ticker Archive
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box

1187
Players Online

1. Lana RhoadesLevel: (418)
2. OzdrowieniecLevel: (396)
3. DomidomiLevel: (367)
4. Metaliczny PosmakLevel: (352)
5. BrewkaaLevel: (347)
Waterstorm Event
Starts in 0h 0m!
Events Calendar